Historie zámku PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   

STRUČNÁ HISTORIE ZÁMKU A ÚSP SNĚDOVICE

 

Zařízení sociální péče vzniklo ve Snědovicích počátkem 50. let minulého století. Za 40 let svého působení se několikrát změnilo zaměření jeho činnosti, název i spravující orgány. Do konce roku 1990 spadalo pod Okresní ústav sociálních služeb v Litoměřicích, od 1. 1. 1991 byl Ústav sociální péče pro tělesně postižené ve Snědovicích samostatnou rozpočtovou organizací přímo řízenou Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. V roce 2001 se stal zřizovatelem ÚSP Snědovice Ústecký kraj a organizace byla přeměněna na příspěvkovou organizaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1991 bylo zařízení umístěno pouze v jedné budově - bývalém zámku. Počátek jeho stavby sahá do 14. století, kdy byl objekt uváděn jako tvrz, později v době renesance a baroka přebudována v menší feudální sídlo, viz - podrobnější historie. Začátkem roku 1950 začínají v třípodlažní budově úpravy nutné pro existenci zařízení sociálního typu. Nejprve zde byla dětská ozdravovna, později Ošetřovací ústav české katolické charity, od roku 1964 slouží budova stávajícímu účelu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K zámku původně patřily i barokní stodola, ubytovna a později postavený kravín, které od roku 1950 spravovaly státní statky a teprve po roce 1993 byly postupně převáděny do vlastnictví ÚSP. V roce 1993 připadla ústavu ubytovna, v roce 1994 stodola a začala jejich postupná rekonstrukce. V roce 1996 zakoupilo zařízení od Obecního úřadu ve Snědovicích zchátralou budovu bývalé školy (od zámku vzdálené cca 400 m) a počalo s její úpravou pro své potřeby. Nakonec byl po etapách rekonstruován i hlavní objekt - zámek. Veškeré zásadní přeměny a úpravy byly dokončeny do konce roku 2000. Teprve v roce 2006 proběhla dlouho očekávaná rekonstrukce posledního objektu celého areálu, budovy bývalého kravína.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Joomla templates free created by Lonex.

Výroční zpráva - 106/1999 Sb.

Odkaz:

Výroční zprávy

Odkazy:

Profil zadavatele